Política de Privacitat

Informació addicional sobre protecció de dades

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Associació GRUP WOMUP
Adreça Postal: Passeig de Sant Joan, 118-120; 08037-Barcelona (BARCELONA)
Correu electrònic: info@womupgroup.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En l’Associació GRUP WOMUP tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar i/o comercialitzar els productes i/o serveis oferts per la nostra Associació.

Durant quant temps conservem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran pel temps imprescindible per a la prestació del servei interessat o comercialitzat del producte i/o servei i durant els termes legalment establerts.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte o si no és el cas, serà el consentiment de la persona interessada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no es comunicaran a tercers, a excepció del compliment d’una obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en Associació GRUP WOMUP estem tractant dades personals que ens concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Associació GRUP WOMUP deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a info@womupgroup.com, identificant-se degudament i indicant de manera expressa el concret dret que es vulgui exercir.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets en allò concernent a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través de la seva pàgina web: www.agpd.es