Què fem

 formacio Formació continua
Sobre la base d’un programa anual de formació a mesura dels nostres interessos i necessitats, amb l’objectiu de potenciar les nostres qualitats i fer-nos créixer com a empresàries.
  Desenvolupament de projectes
Desenvolupament de projectes que potenciïn la millora de la situació de les dones emprenedores, empresàries i executives. Durant els gairebé tres anys des del naixement de l’agrupació s’han constituït diferents comissions de treball per desenvolupar aquells projectes que l’agrupació ha estimat de gran interès.

networking Sessions de Networking
Obertes a diferents grups d’empresàries, emprenedores, executives i en col·laboració amb altres agrupacions.